help

ukraine

cz

Typy pobytových oprávnění

Bezvízový pobyt

Do České republiky mohou občané Ukrajiny přicestovat s cestovním pasem (není potřeba cestovní pas s biometrickými údaji). Dle aktuálních informací však mohou přicestovat i osoby s pouze občanským průkazem nebo rodným listem.

Není potřeba o nic žádat. Jste ale povinni sjednat si cestovní zdravotní pojištění a nahlásit se na cizinecké policii do 3 dnů ode dne příjezdu do České republiky.

Registrací na cizinecké policii budou občané Ukrajiny automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění.

V České republice můžete v rámci bezvízového pobytu pobývat po dobu 90 dnů.

V rámci bezvízového pobytu nemůžete být v ČR legálně zaměstnáni.

Občanům Ukrajiny pobývajícím v ČR v rámci bezvízového pobytu proto doporučujeme, aby obratem zažádali o speciální dlouhodobé vízum.

Speciální dlouhodobé vízum

Za účelem rychlé a efektivní pomoci občanům Ukrajiny prchajícím do České republiky Ministerstvo vnitra umožnilo těmto lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem požádat o speciální dlouhodobé vízum.

O speciální vízum mohou občané Ukrajiny požádat na pracovištích OAMP kdykoliv během 90 dní bezvízového pobytu. Doporučujeme žádost podávat v místě, kde budete ubytováni.

Žádost se vyřizuje na počkání. Formulář je k dispozici zde.

Vízum se vydává s platností 1 rok.

S sebou žadatel potřebuje pouze cestovní doklad, pokud jej má, a průkazovou fotografii.

Držitelé tohoto víza mohou žádat o udělení povolení k zaměstnání na Úřadu práce a poté se nechat zaměstnat. Podle dostupných informací, lze předpokládat, že povolení k zaměstnání v budoucnu nebude potřeba. Prozatím však tato povinnost trvá.

Držitelé tohoto víza mou také požádat o  všechny dávky pomoci v hmotné nouzi. Jmenovitě se jedná o opakující se dávky příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, a o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. (viz předchozí kapitola - Po příjezdu do České republiky)

S vyplněním žádostí můžeme pomoci online, telefonicky či prostřednictvím našeho chat bota.

Mezinárodní ochrana - azyl a doplňková ochrana

Občané Ukrajiny prchající před ozbrojeným konfliktem mohou v České republice požádat také o mezinárodní ochranu.

Žádost je možné učinit zejména na hranicích u české policie, u odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie a v tzv. přijímacích střediscích (Zastávka u Brna, Praha-Ruzyně).

Pokud má občan Ukrajiny jakýkoliv doklad totožnosti, tuto možnost nedoporučujeme. Jedná se o dlouhý proces a přijímací střediska nemají dostatečné kapacity. Navíc není zaručeno, že by jim byla mezinárodní ochrana udělena. Pokud by měla být žadateli udělena mezinárodní ochrana, jednalo by se s největší pravděpodobností o doplňkovou ochranu, se kterou se nepojí žádná finanční pomoc.

Žadatelé o mezinárodní ochranu nemohou po dobu prvních 6 měsíců ode dne podání žádosti legálně pracovat. Poté mohou požádat o povolení k zaměstnání na Úřadu práce a poté se nechat zaměstnat. Udělením mezinárodní ochrany získá osoba volný vstup na trh práce a povolení už nepotřebuje.

Žadatel o mezinárodní ochranu nepotřebuje cestovní zdravotní pojištění. V rozsahu veřejného zdravotního pojištění za žadatele hradí výlohy za zdravotní služby stát.

Dočasná ochrana

Jedná se o speciální institut, který lze využít ve výjimečných případech kdy hrozí např. hromadný příliv osob prchajících z oblasti válečného ozbrojeného konfliktu, jaký nastal na území Ukrajiny.

Program zatím není aktivní, jeho aktivace se očekává ve čtvrtek 3. 3. 2022.

Žádost poté bude možné učinit zejména u odboru cizinecké policie krajského ředitelství a v humanitárním středisku. Je zřízeno registrační humanitární středisko v obci Vyšní Lhoty.

Žadatel o dočasnou ochranu nepotřebuje cestovní zdravotní pojištění. V rozsahu veřejného zdravotního pojištění za žadatele hradí výlohy za zdravotní služby stát.

Osoba požívající dočasnou ochranu může požádat o finanční příspěvek ve výši 1,3 až 1,6násobku životního minima za osobu v závislosti na počtu osob v domácnosti.

Osoba požívající dočasné ochrany má volný vstup na trh práce a nepotřebuje povolení k zaměstnání.

Obdržel jsem povolávací rozkaz, co dělat?

V případě, že obdržíte povolávací rozkaz, vízum se Vám nezruší. Bude-li nadále platné, můžete se následně vrátit do České republiky.

Nezanikne ani Váš pracovní poměr se zaměstnavatelem, pokud jste zaměstnán.

Před odjezdem jste povinen informovat Vašeho zaměstnavatele o tom, že Vám vznikla překážka v práci. Zároveň musíte zaměstnavateli předložit Váš povolávací rozkaz.

Toto neplatí pro speciální vízum ani pro klasické vízum na strpění.

V případě speciálního víza a víza na strpění není možné vycestovat a při vycestování vízum zaniká.

V takovém případě obdržíte pracovní volno a zaměstnavatel je povinen Vám nepřítomnost omluvit.

Občané Ukrajiny s platným pobytovým oprávněním a jejich prodloužení

Jsem držitelem dlouhodobého pobytu

Pokud jste držiteli dlouhodobého pobytu, je možné jej prodloužit standardní cestou na pracovišti OAMP.

Mé pobytové oprávnění již nelze prodloužit

Končí-li Vám v nejbližších dnech vízum či pobyt, které již není možné prodloužit a nemůžete-li odcestovat, je nutné se dostavit na pracoviště OAMP, kde Vám bude vydáno speciální dlouhodobé vízum.

Jsem v České republice na základě bezvízového styku

Dostavte se na kterékoliv pracoviště OAMP, kde Vám bude vydáno speciální dlouhodobé vízum.

Mám rodinu na Ukrajině a chci ji přivést do České republiky

Vaši rodinní příslušníci za Vámi mohou přijet pouze s cestovním pasem, či jiným identifikačním dokladem a podání žádosti o sloučení rodiny proběhne až v České republice.

Top