help

ukraine

cz

Co dál?

Pohyb po území České republiky

Po území České republiky se můžete svobodně pohybovat jak v režimu bezvízového styku, tak v režimu speciálního dlouhodobého víza a rovněž v režimu žadatele o mezinárodní ochranu.

Pohyb mimo území České republiky

S platným vízem vydaným orgány České republiky můžete také vstoupit na území jiných států Schengenského prostoru. Doba pobytu na území jiného členského státu Schengenského prostoru však nesmí překročit 3 měsíce.

Změna cestovního dokladu či dokladu totožnosti

V případě změny cestovního dokladu, dokladu totožnosti, změny údajů v průkazu nebo v případě změny bydliště či ztráty těchto dokladů, jste povinni tyto změny nahlásit Ministerstvu vnitra České republiky.

Mohou ukrajinské děti navštěvovat školky a školy?

Základní školu mohou navštěvovat všechny děti, i ty které pobývají v České republice neoprávněně.

Střední školu mohou navštěvovat děti, které pobývají v České republice oprávněně, alespoň v rámci bezvízového styku.

Školní jídelnu, družinu či klub a středisko volného času mohou navštěvovat děti, které studují základní nebo střední školu.

Školku a uměleckou či jazykovou školu mohou navštěvovat děti, které oprávněně pobývají v České republice na speciální dlouhodobé vízum (a další dlouhodobé víza či pobyty) nebo mezinárodní a dočasnou ochranu.

I děti cizinců musí navštěvovat základní školu v rámci tzv. povinné školní docházky.

Top