help

ukraine

cz

Po příjezdu do ČR

Uprchlické hotspoty

V následujících dnech dojde ke spuštění tzv. hotspotů v každém kraji. V těchto hotspotech absolvují nově příchozí Ukrajinci registracií v České republice, základní zdravotní a bezpečnostní a identifikační prověrkou.

Zdravotní pojištění

Občané Ukrajiny musí mít sjednáno zdravotní pojištění, aby nemuseli hradit lékařské výlohy sami. Toto platí až do okamžiku obdržení speciálního dlouhodobého víza.

Obdržením speciálního dlouhodobého víza ale budou občané Ukrajiny automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění.

Žádost o pobytové oprávnění

V co nejkratší době po příjezdu do České republiky a zajištění ubytování doporučujeme požádat o pobytové oprávnění.

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Typy pobytových oprávnění.

Peněžitá pomoc

Občané Ukrajiny s platným pobytovým oprávněním mohou ihned žádat o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je určen na úhradu nákladů souvisejících základní životní podmínky. Jedná se především o zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod.

Průvodní video k žádosti v českém a anglickém jazyce je dostupné zde.

http://www.youtube.com/watch?v=zjFvBfkKXJM 

Žádost se podává na příslušném formuláři dostupném zde.

http://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti

Doplatek na bydlení

Při splnění podmínek přiznání příspěvku na živobytí může občan Ukrajiny žádat o doplatek na bydlení, který je dávkou pomoci v hmotné nouzi.

Doplatek na bydlení je určen k úhradě nákladů bydlení (tj. nájemné, služby spojené s bydlením a energie). K jeho čerpání nebo podání žádosti o něj je nutné mít zajištěné ubytování nebo bydlení.

Průvodní video k žádosti v českém a anglickém jazyce je dostupné zde.

http://www.youtube.com/watch?v=mbqhCpJeXE8

Žádost se podává na příslušném formuláři dostupném zde.

http://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni 

Mimořádná okamžitá pomoc

Slouží k úhradě jednorázového nákladu, který nemůže žadatel uhradit ze svých příjmů nebo zdrojů. Zejména jde o situace nenadálých zdravotních komplikací, nezbytné výdaje k pořízení nejnutnějšího vybavení domácnosti nebo na správní poplatky.

Do žádosti je třeba uvést jaké konkrétní výdaje a za jaké věci žádá žadatel uhradit prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci.

Průvodní video k žádosti v českém a anglickém jazyce je dostupné zde.

http://www.youtube.com/watch?v=h-aCUnNU4e8

Žádost se podává na příslušném formuláři dostupném zde.

http://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc 

S vyplněním všech žádostí požádejte o pomoc Čechy ve svém okolí nebo se obraťte na advokáty uvedené v seznamu advokátů, kteří Vám pomohou zdarma.

Nevěřte lidem, kteří po Vás chtějí velké částky za vyřízení mezinárodní ochrany. Češi Vám chtějí pomoci i zdarma a podporuje je v tom sama Česká advokátní komora.

Všechny žádosti je třeba podat u kontaktního pracoviště Úřadu práce; seznam kontaktních míst je dostupný zde.

Kontakty (uradprace.cz)

Ubytování pro uprchlíky

V České republice existuje mnoho organizací zprostředkovávajících prvotní ubytování zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny. Vhodné ubytování naleznete například níže.

Ubytování ve Zlínském kraji

Ubytování v Brně

Skupina dobrovolníků, kteří Vám najdou ubytování

Ohlášení na cizinecké policii

Občané Ukrajiny jsou povinni se do 3 dnů od příjezdu na území České republiky nahlásit na cizinecké policii. Místně příslušné oddělení cizinecké policie je to v místě ubytování cizince. Seznam pracovišť je k dispozici zde.

Pokud je občan Ukrajiny ubytován v ubytovacím zařízení, nechť u ubytovatele ověří, zda ho cizinecké policii již nenahlásil. Vždy je ale třeba si ověřit, zda ubytovatel cizince opravdu nahlásil.

Formulář žádosti je k nahlédnutí zde. Kromě osobních dokladů není nutné předkládat jiné dokumenty.

Zaměstnání

Po příjezdu na území České republiky je možné hledat zaměstnání a s vybraným zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. K nástupu do zaměstnání prozatím je nutné získat povolení k zaměstnání.

Seznam volných pracovních míst je k dispozici zde.

Povolení k zaměstnání vydávané Úřadem práce je možné žádat teprve po zajištění pracovního místa a s uzavřenou pracovní smlouvou.

Žádost o vydání povolení k zaměstnání může za zaměstnance (občana Ukrajiny) podat zaměstnavatel na základě plné moci.

Žádost se podává u Krajské pobočky Úřadu práce, jejichž seznam je dostupný zde.

Žádost se podává na formuláři dostupném zde, je možné vyplnit jej online.

Pokud Váš budoucí zaměstnavatel neví, jak proceduru vyřídit, neváhejte nás kontaktovat.

Top